Τε08042020

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΑΕΠ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΚΕΒΙ
Όνομα Σχολείου *
Πόλη, Νομός *
Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, Τ.Κ.) *
Τηλέφωνο *
Fax
E-Mail *
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού «Συνδέσμου Επικοινωνίας» *
Τηλέφωνο εκπαιδευτικού «Συνδέσμου Επικοινωνίας» *
FAX εκπαιδευτικού «Συνδέσμου Επικοινωνίας»
E-mail εκπαιδευτικού «Συνδέσμου Επικοινωνίας» *
Διαθέτει το σχολείο σας αίθουσα κατάλληλη για σεμινάρια / ημερίδες; *
Αν ναι, πόσες (αριθμό αιθουσών)
Αν ναι, τι χωρητικότητας; (αριθμό ατόμων)
Λειτουργεί στο σχολείο σας λέσχη ανάγνωσης; *
Αν ναι, από πότε;
Γράψτε την ημερομηνία, (π.χ. Σεπτέμβριος 2010)